Torsdagar med startar den 9 mars - 8 juni.

Gamla Järnvägsstationen kl.10.00-11.00.

Finns plats för fler deltagare.

Anmäl er till Roy Runesson tele: 073-6314606

Pris 100kr/år