Medlemsmöten

Stations fika den 4/4 kl 14:00-16:00

Vår i trädgården med trädgårdsingenjören Christina Johansson, Lilla Tjärby Trädgård.

Vi bjuder på Kaffe och kaka, pris 20 kr

Anmälan senast till kansliet tel: 0430-266 73 Anmälan är bindande.

Värd: Hjärta och lunga.

Bingoträff den 11/4

Kl 18:00

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Anmälan till kansliet tel: 0430-266 73 Anmälan är bindande, senast 8/4

Pris:40kr


Refrängbingo med polisen Kristian Nilsson

Kl 18:00

Bingobricka och fika ingår

Entré: 100 kr.

Anmälan senast den 22/4 till kansliet tel: 0430-266 73 Anmälan är bindande


Stationsfika den 2/5 kl 14-16

Ej fastställt program

Anmälan till kansliet tel: 0430-266 73 Anmälan är bindande


Bingoträff den 16/5

kl 18:00

Vi bjuder på kaffe och kaka

Pris 40kr per bingobricka.

Anmälan senast den 13/5 till kansliet tel: 0430-266 73 Anmälan är bindande