Glasfusing

Glasfusing i samarbete med ABF

Statar måndagen den 16 januari och tillsvidare.

Kontakt person: Kerstin Kristoffersson telefon: 0430-132 12, 073- 04 04 300