Stationsfika

DatumStations fikaProgram
23-02-02Kl 14:00-16:00 pris 20 kr, Anmälan till FFR kansli 0430–26673 09:00-11-30VR, (Virtuell verklighet), med Björn Malmqvist från ABF
23-03-02Kl 14:00-16:00 pris 20 kr, Anmälan till FFR kansli 0430–26673 09:00-11-30Greve Sparre, Elvira Madigan och jag med barnbarnsbarnet Katinka Lindhe
23-04-13Kl 14:00-16:00 pris 20 kr, Anmälan till FFR kansli 0430–26673 09:00-11-30Rättighets café om bostadsdiskriminering, med Katarina Kock från rättighets centrum
23-05-25Kl 14:00-16:00 pris 20 kr, Anmälan till FFR kansli 0430–26673 09:00-11-30Fika med RSMH- Riksförbundet för social och mental hälsa