Studiecirkel Gamla Laholm

Plats finns för fler deltagare.

Plats: Gamla Järnvägsstationen kl 13.00-16.00.

Kontaktperson: Kerstin Kristoffersson tel: 0430-13212