Studiecirkel

Gamla Laholm

Startar den 17 Januari, 6 ggr
Plats: Gamla Järnvägsstationen kl. 13.00-16.00.

Kontaktperson/ ledare : Kerstin Kristoffersson tel.: 0430-1321 mobil: 073-0404300
Plats finns för fler deltagare.