Subventionerad massage

Massage, subventioneras med 100:- kronor 2 gånger per år/medlem. 
Kvitto skickas/lämnas till vår kassör för utbetalning.

Otto Gunnarsson
Ängelholmsvägen 61
312 34 Laholm