Subventionerad

Massage och fotvård, subventioneras av föreningen
Kvitto skickas/lämnas till vår kassör för utbetalning.