Glasfusing

Glasfusing i samarbete med ABF Statar måndagen den 16 januari och tillsvidare. Kontakt person: Kerstin Kristoffersson telefon: 0430-132 12, 073- 04 04 300

Studiecirkel

Gamla Laholm Startar den 17 Januari, 6 ggr Plats: Gamla Järnvägsstationen kl. 13.00-16.00. Kontaktperson/ ledare : Kerstin Kristoffersson tel.: 0430-1321 mobil: 073-0404300Plats finns för fler deltagare.