Studiecirkel

Gamla Laholm Startar den 17 Januari, 6 ggr Plats: Gamla Järnvägsstationen kl. 13.00-16.00. Kontaktperson/ ledare : Kerstin Kristoffersson tel.: 0430-1321 mobil: 073-0404300Plats finns för fler deltagare.